CIC

Kırma ve Yığın Liçi Üniteleri

CIC Ünitesi

Karbon Sıyırma Sahası

Altın Kazanımı

Yığın Liçi uygulamasında kırılmış cevher özel uygulamalarla zemin yalıtımı sağlanmış, büyük liç alanlarına düzen içinde yığılırlar. Yığınların üzerine dağıtım ve damlatma boruları yardımı ile siyanür çözeltisi beslenir ve çözelti cevher taneleri arasından süzülür. Süzülen çözelti kıymetli metallerle yüklendikten sonra karbon emilimi için tanklara nakledilir. Yığın liçi, genellikle düşük tenörlü, yüksek rezervli cevherleşmeler için tercih edilir.