ADR

ADR (Adsorption –Desorption – Regeneration) Tesisi cevher zenginleştirme içinde genel olarak CIL / CIP işlemi ya da yığın liçi ardından devreye girer. ADR, kıymetli metallerin karbon üzerinde emilimi, karbonun kuvvetli çözeltiler ile sıyırılması, elektroliz yolu ile metallerin katı halde kazanımı, döküm potaları içinde dore halinde dökümü, diğer tarafta ise kullanılmış karbonun rejenerasyonu işlemlerini kapsar.