CIL-CIP Tesisi

Kırma Eleme Üniteleri

Tank Liçi Ünitesi

Karbon Sıyırma Sahası

Altın Kazanımı

CIL (Carbon in Leach/Liçde Karbon) veya CIP (Carbon in Pulp / Çamurda Karbon) tesislerinde kıymetli metaller büyük hacimli tanklar içinde siyanür çözeltisi sayesinde çözünür ve aktif karbon tarafından emilimi sağlanır. Genellikle yüksek tenörlü ve düşük rezervli, çok ince boyutta serbestleşen altın cevherleşmesi için tercih edilen bir metottur. CIL ve CIP işlemlerinin başlıca farkı; CIL işleminde hem liç hem de karbon adsorpsiyonu aynı tanklar içinde gerçekleşirken, CIP işleminde önce liç tanklarında kıymetli metallerin çözünmesi daha sonra adsorpsiyon tanklarında çözünme devam ederken karbon adsorpsiyonunun gerçekleşmesi sağlanır. Bahsi geçen tüm tanklarda karıştırma ve hava beslemesi mevcuttur.